Każdy klient na stronie „Twój profil” ma możliwość aktualizacji lub zmiany danych dotyczących:

  • danych osobowych
  • danych biznesowych
  • książki adresowej (adresów i miejsc dostawy)